Kontaktuppgifter

Ordförande: Katja Henttonen och Johanna Sunikka, e-post: puheenjohtaja at ilmastovanhemmat.fi

Information: tiedotus at ilmastovanhemmat.fi

Medlemsregistret: jasenrekisteri at ilmastovanhemmat.fi

Vill du få information om vår verksamhet? Gilla vår facebooksida!