Mera om Klimatföräldrarna

hikoilijat

Ilmastovanhemmat/Klimatföräldrarna är en medborgarrörelse för föräldrar och andra som står barnen nära och som oroar sig över klimatförändringen. Vi kräver att beslutsfattarna ger frågan om att begränsa klimatkatastrofen högsta politiska prioritet.

Föreningen grundades i december 2012 av en grupp föräldrar som var frustrerade över att den klimatkatastrof som hotar våra barn inte tas på tillräckligt stort allvar. Klimatföräldrarna är en självständig och partipolitiskt obunden förening.

Verksamhet

Klimatföräldrarna fungerar på många olika plan. Vi för upp diskussionen om klimatet i media, vi kontaktar beslutsfattare och förmedlar oron för barnens framtid direkt till dem som arbetar inom politiken.

I vår verksamhet koncentrerar vi oss inte på vardagens små ekogärningar eller på att försöka ändra på enskilda människors konsumtionsvanor: För att få utsläppen att minska tillräckligt snabbt måste vi ändra på betydligt större samhällsstrukturer. Här har beslutsfattarna både större ansvar och mera inflytande än den enskilda konsumenten. Dessutom uppmuntrar vi också andra föräldrar och personer i barnens närhet att utnyttja sin makt just som medborgare!

Var och en som stöder våra mål är välkommen med i verksamheten. Du kan vara en klimatförälder också om du inte själv har barn. Du kan uttrycka ditt stöd t.ex. genom at gilla vår facebooksida och genom att sprida information om klimatförändringen och om klimatföräldrarna i dina egna kretsar. Exempel på hur du kan delta hittar du t.ex. på sidan Vad just du kan göra.

Också företag och samfund kan ansluta sig som understödande medlemmar och hjälpa oss att sprida vårt budskap. Om du är intresserad av samarbete kontakta oss på info@ilmastovanhemmat.fi.