Rädda klimatet för våra barn!

Nu börjar det vara sista minuten att hejda en okontrollerbar klimatförändring. Om vi inte gör någonting snart, kan det liv vi känner på jorden vara i stor fara redan om 50 år — under våra egna barns livstid.

Klimatförändringen kan bromsas och det finns många metoder att minska utsläppen. Det som behövs är politiskt mod att skrida till åtgärder som tryggar den kommande generationens framtid.

Vi klimatföräldrar är vanliga pappor, mammor, mor- och farföräldrar, faddrar och andra som står barnen nära. Vi har fått nog av de finländska politikernas ansvarslösa inställning och kräver att de tar till krafttag för att stoppa klimatkrisen. Vi tänker föra oväsen och trycka på politikerna, både på riks- och kommunnivå, ända tills vi ser konkreta åtgärder.

Själva är vi beredda att göra vår insats, men ansvaret för klimatkrisen kan inte längre läggas på enskilda människors axlar. Om vi ska kunna hindra en katastrof måste hela samhället ändras. Dagens beslutsfattare har ansvar för våra barns värld, en värld där de kan leva i trygghet, förverkliga sina drömmar och själva bli föräldrar.

Hjälp oss att göra barnens röster hörda. Bekanta dig med vår verksamhet och bli en av oss!

Ilmastoherätys-flashmob

Ilmastoherätys-flashmob