Usein kysyttyä

Tältä sivulta löydät vastauksia kysymyksiin ilmastonmuutoksesta ja kannoistamme. Tietoa Ilmastovanhemmista löydät täältä.

tuulivoimalat

Mitä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi pitäisi tehdä?

Olennaista on toimia nopeasti, sillä viivyttely vaarantaa 1,5 asteen tavoitteen saavuttamisen ja lisää hillintätoimien haastavuutta. IPCC:n mukaan (viides arviointiraportti, ilmastonmuutoksen hillintä) tärkeintä on korvata radikaalisti fossiilisten polttoaineiden käyttöä uusiutuvilla energiamuodoilla ja ydinvoimalla sekä hyödyntää hiilidioksidin talteenottoteknologiaa (CCS) ja tehostaa energiansäästöä. Suurimmat mahdollisuudet piilevät sähköntuotannon ilmastopäästöjen karsimisessa ja metsäkadon vähentämisessä.

Myös Suomessa on kiinnitettävä huomiota sähköntuotannon päästöihin. Lisäksi rakennusten energiatehokkuutta tulisi parantaa, sillä suuri osa energiantuotannosta kuluu lämmitykseen. Joukkoliikenteen kehittämisessä sekä kaavoituksessa on otettava ilmastonmuutoksen hillintä johdonmukaisesti huomioon.

Muutokset ovat haastavia, mutta mahdollisia ja lastemme takia välttämättömiä. Kukin meistä voi itse pyrkiä vähentämään päästöjään, mutta suurin vastuu on päättäjillä, jotka luovat päätöksillään pohjan kestäville valinnoille. Ilmastonmuutoksen hillinnän pitää olla politiikan ykkösasia.

Mitä merkitystä on sillä, mitä Suomessa tehdään, kun Suomen päästöt ovat vain pieni osa koko maailman päästöistä?

Fossiilisista polttoaineista täytyy luopua kaikkialla. Jokaisella maalla on vastuu ennen kaikkea omien päästöjensä vähentämisestä. Suomen päästöt ovat nykyisellään henkeä kohden maailman suurimpia, joten myös paine vähennyksiin on täällä suuri. Meidän täytyy toimia kansallisesti parhaan kykymme mukaan ja samalla ajaa EU:ssa ja kansainvälisesti paljon nykyistä tiukempaa ja ilmastotieteen kanssa sopusoinnussa olevaa ilmastopolitiikkaa. Tärkeintä on kaikin keinoin tukea Pariisin maailmanlaajuisen ilmastosopimuksen toimeenpanoa, mutta pohja tälle luodaan kunkin maan näyttämän esimerkin kautta.

Toisaalta kyse ei ole vain velvollisuudesta, vaan vihreä talous on myös suuri mahdollisuus. Maailma siirtyy väistämättä päästöttömään energiaan. Edelläkävijyys ei ole vain kustannus vaan myös suuri taloudellinen mahdollisuus.

Perheessämme on kaksi autoa ja syömme myös lihaa. Voinko silti kuulua Ilmastovanhempiin?

Kyllä. On tärkeää pyrkiä pienentämään omaa hiilijalanjälkeään, mutta ilmastonmuutoksen hillitsemistä ei voi jättää yksilöiden vastuulle. Yksittäisten ihmisten yksittäiset teot eivät riitä, vaan tarvitaan koko yhteiskunnan rakenteiden uudistamista. Ilmastovanhempien tavoitteena on yhteiskunta, jossa ilmastoystävällinen elämäntapa on itsestäänselvyys. Esimerkiksi oikeanlaisella liikenne- ja maankäyttöpolitiikalla yhä useampi perhe pärjää ilman kahta autoa.

Millaista lämpötilan nousua ennustetaan?

Jos päästöjä ei merkittävästi leikata, IPCC varoittaa globaalin keskilämpötilan nousevan vuosisadan aikana jopa 5 astetta. Maailman valtiot ovat sopineet, että maapallon keskilämpötilan nousu on rajoitettava korkeintaan kahteen asteeseen, muuten riskit ihmiskunnalle ovat liian suuret. Suomessa IPCC ennustaa lämpötilan nousevan todennäköisesti 4 astetta jo vuoteen 2060 mennessä. Ilmastovanhempien mielestä tällainen uhkapeli lastemme tulevaisuudella on täysin vastuutonta.

 

Vielä ennen vuoden 2018 IPCC:n raporttia kysyttiin useammin myös näitä kysymyksiä:

Suomessa on paljon muitakin haasteita (vanhustenhoito, köyhyys, työttömyys, nuorten syrjäytyminen jne.). Miksi meidän pitäisi käyttää voimavaramme juuri ilmastonmuutoksen torjuntaan?

Ilmastonmuutos uhkaa ihmiselämän perusedellytyksiä maapallolla. Ei ole takeita siitä, että yli neljä astetta lämmennyt maapallo kykenisi ruoantuotannon vaikeutuessa elättämään nykyistä ihmismäärää. Pidämme muitakin Suomessa ja maailmalla vallitsevia ongelmia tärkeinä. Muiden ongelmien ratkaiseminen kuitenkin vaikeutuu merkittävästi tai muuttuu jopa mahdottomaksi, jos ilmastonmuutokseen ei puututa. Siksi seuraavien 5—10 vuoden aikana on tärkeää priorisoida ilmastonmuutoksen hillitsemistä. Ilmastonmuutoksen seuraukset voivat olla vakavuudeltaan aivan toista luokkaa kuin muut tämän päivän ongelmat.

Miten voitte olla varmoja, että ilmastonmuutos johtuu ihmisestä?

Ilmastotutkijoiden selvä enemmistö sekä merkittävät kansainväliset tutkimusinstituutiot (esim. Hallitustenvälinen ilmastonmuutospaneeli IPCC, YK:n ympäristöjärjestö UNEP, Maailman ilmatieteen järjestö WMO, Suomessa Ilmatieteen laitos) varoittavat kaikki ilmaston nopeasta muuttumisesta ihmisen toiminnan seurauksena. IPCC:n mukaan (viides arviointiraportti, luonnontieteellinen perusta) ihmisen toiminta ja etenkin kasvihuonekaasupäästöt ovat 95 prosentin varmuudella lämpenemisen takana. Jos kasvihuonepäästöjä ei saada nopeasti ja merkittävästi vähennettyä, joutuvat lapsemme elämään maailmassa, jonka elinkelpoisuus on vakavasti uhattuna. Tätä emme missään nimessä halua.

Miksi uskotte, että ilmastonmuutos uhkaa jo meidän lastemme tulevaisuutta?

IPCC (viides arviointiraportti, vaikutukset, sopeutuminen ja haavoittuvuus) on todennut ilmastonmuutoksen aiheuttavan vakavia riskejä ihmisten ja luonnon hyvinvoinnille kaikkialla maailmassa. IPCC arvioi ilmastonmuutoksen aiheuttavan ruokapulaa, vaarantavan maatalous- ja rannikkoelinkeinoja, lisäävän tuhoisia sääilmiöitä, uhkaavan merenpinnan nousun kautta lukuisia suurkaupunkeja ja hankaloittavan yhteiskunnan elintärkeitä peruspalveluja, kuten veden ja sähkön jakelua. Suurimpia kärsijöitä ovat haavoittuvimmat väestöryhmät ja maailman köyhimmät ihmiset. Nykyennusteiden mukaan monet näistä ongelmista uhkaavat jo meidän lapsiamme.