Öppet brev till Finlands representanter i Europaparlamentet

Vi skickade brev till de finländska europarlamentarikerna där vi påminde dem om för vems skull vi kämpar för att rädda klimatet. Det här brevet gick till centerns Anneli Jäätteenmäki.

Pelasta ilmasto heidän vuokseen

Öppet brev till europarlamentariker Anneli Jäätteenmäki

Det här önskar vi för våra barn

Bästa Anneli, vi hoppas du får en bra höst och gratulerar dig varmt till invalet i Europaparlamentet!

Jag skriver till dig å mina barns vägnar. Med brevet får du ett självporträtt som Olivia, 6 år, gjorde under festivalen Världen i byn i början av sommaren. Porträttet fästes tillsammans med många andra på en tavla under rubriken ”Rädda klimatet för deras skull”.

Idag känns utvecklingen i världen rätt skrämmande, krisen i Ukraina till exempel, liksom också situationen i Irak och Syrien. Trots att de här kriserna är allvarliga och akuta är klimatförändringen ändå vår tids svåraste problem och får inte glömmas. Klimatuppvärmningen hotar våra barns och hela mänsklighetens framtid. Om vi inte lyckas begränsa uppvärmningen till två grader får mänskligheten mycket svårt att anpassa sig till förändringarna. Nu verkar det tyvärr som om tiden håller på att rinna oss ur händerna.

En okontrollerad klimatuppvärmning är någonting vi helst inte ens vill föreställa oss. Om världsekonomin kraschar blir våra barn utan arbete och får leva sina liv i fattigdom. Om nya allvarliga sjukdomar sprids till Finland hotas dessutom deras liv och hälsa. Om det blir svårare att producera mat blir maten dyrare och våra barn kommer inte att ha råd att äta ordentligt. Om den allmänna osäkerheten ökar vågar de kanske aldrig tänka på att skaffa sig egna barn.

Det här vill vi inte. Vi vill att våra barn och deras barn ska ha möjlighet att leva i trygghet under ordnade förhållanden och få egna barn om de önskar sig. Vi vill att också våra barn ska ha möjlighet att leva ett gott liv.

Olivia litar på att vi vuxna bygger en trygg framtid för henne. Här har du som europarlamentariker en fantastisk chans att hjälpa till. I år och nästa år kommer ni att fatta historiska beslut som får avgörande följder för våra barns framtid. Därför ber jag dig nu:

Tänk på Olivia och hennes kamrater när du röstar om klimatpolitiska beslut i Europaparlamentet. Stöd i alla sammanhang en politik som ger dem hopp. De flesta av oss föräldrar är färdiga att kämpa för att barnen ska få växa upp i en trygg värld. Hjälp oss i den här kampen!

Jag är mamma och skriver det här brevet i den egenskapen, men jag representerar också föreningen Ilmastovanhemmat ry (Klimatföräldrarna rf). Vår organisation stöder en effektiv klimatpolitik över partigränserna.

Jag önskar dig klokhet och styrka i ditt viktiga arbete.

Med vänlig hälsning
Minna Suihkonen
mamma till en 3-årig flicka
styrelsemedlem i Ilmastovanhemmat ry
www.ilmastovanhemmat.fi

Vi hoppas du tänker på barnen särskilt när följande beslut kommer upp till omröstning

  • För att inte äventyra tvågradersgränsen borde EU:s mål för utsläppsminskningar fram till år 2030 vara klart större än de 40 % som kommissionen föreslagit.
  • Klimat- och energipaketet fram till år 2030 borde innehålla bindande energisparmål och en ökad andel förnybar energi.
  • Det behövs också hållbarhetskriterier för fast biomassa för att säkerställa att produktionen och konsumtionen av biomassa reellt minskar utsläppen av växthusgaser.
Det här inlägget postades i På svenska. Bokmärk permalänken.