Varför varje förälder är skyldig att vara med och bromsa klimatförändringen

Liisa Selvenius-Hurme är ordförande i föreningen Ilmastovanhemmat/ Klimatföräldrarna. Liisa är en snart medelålders tvåbarnsmamma som älskar årstidsväxlingar.

Liisa Selvenius-Hurme är ordförande i föreningen Ilmastovanhemmat/ Klimatföräldrarna. Liisa är en snart medelålders tvåbarnsmamma som älskar årstidsväxlingar.

I början av augusti skrev den engelska tidningen the Guardian om att björnarna i Ryssland börjat anfalla människor. En orsak anses vara klimatförändringen och de extrema väderfenomenen den för med sig. Björnarnas årsrytm störs och de har svårt att hitta föda.

Jag är rädd för klimatförändringen även om jag hittills inte behövt vara rädd för björnar. Jag är mest rädd för hur samhället kommer att förändras när klimatet blir varmare.

En okontrollerad klimatförändring påverkar allt och alla. Den förändrar livets grundförutsättningar. Inte ens här i den avlägsna kan vi längre låtsas att ett varmare klimat bara innebär milda vintrar och längre vegetationsperiod.

Människorna lever av jorden och vattnet. I stora delar av världen är rent vatten inte heller idag någon självklarhet och det verkar som om resurserna av rent dricksvatten och bevattningsvatten håller på att sina i takt med uppvärmningen (se. t.ex. här).

Också maten kommer ur jorden. Människan har utvecklat odlingsmetoder och –växter under tusentals år för att passa just de rådande klimatförhållandena och ge största möjliga skördar.

När klimatet blir varmare och extrema väderfenomen ökar räcker metoderna och växterna inte längre till för att ge oss tillräckligt mat. Skördarna minskar och priserna går upp. Exempel på det här ser vi redan. Bristen på mat och vatten leder i sin tur till ökad oro i samhället.

Om havsytan stiger blir stora städer under vatten. Hem och näringar förstörs av stormar och översvämningar och människorna måste se sig om efter nya platser att leva på. Också detta leder till ökande konflikter.

När vi klimatföräldrar talar om klimathotet talar vi inte om isbjörnar eller regnskogarnas försvinnande grodarter. Vi talar om de fenomen som hotar våra barns möjligheter till en lycklig, optimistisk och balanserad framtid.

Varje förälder och mor- eller farförälder måste senast nu klättra upp på barrikaderna och kräva slut på det vansinne och den ansvarslöshet vi ser omkring oss. Och de måste göra det nu.

De största klimatbovarna är energiproduktion med hjälp av fossila bränslen, industrin och trafiken. Var och en av oss kan påverka sitt kolfotspår med egna konsumtions- och livsstilsval, men dessutom måste vi kräva att samhället förändras. Vi måste bli kvitt de fossila bränslena, få kontroll över utsläppen och göra det lätt och förmånligt för var och en att välja klimatvänligt.

Här försöker vi Klimatföräldrar göra vår insats. Arbetet ser inte ut att ta slut i första taget.

Jag ber dig komma med i vår verksamhet. Vi behöver din hjälp så att vårt budskap når beslutsfattarna och medierna. Vi behöver vanliga föräldrar som oroar sig för klimatet och som är beredda att förvandla sin oro till aktivitet för barnens framtid.

Börja till exempel genom att skicka e-post till vår adress info@ilmastovanhemmat.fi. Eller bli medlem via den här länken.

Det här inlägget postades i På svenska. Bokmärk permalänken.