Kirjoituskilpailun ohjeet

  • Kukin osallistuja voi lähettää kilpailuun kirjoituksen vain yhdestä aiheesta. Kirjoitusten tulee olla suomenkielisiä, itse kirjoitettuja ja ennen julkaisemattomia.
  • Tekstit voi palauttaa joko selkeällä käsialalla käsin kirjoitettuina tai tietokoneella puhtaaksi kirjoitettuina. Kirjoitusten pituudelle ei ole ylä- tai alarajaa, mutta hyvä tavoitepituus on 2–4 käsin kirjoitettua sivua tai 1–2 tietokoneella puhtaaksi kirjoitettua liuskaa.
  • Kirjoituksia laatiessa on lupa käyttää hyväkseen ulkopuolisia lähteitä (kirjat, sanomalehdet, televisio, internet). Lähteiden suhteen on hyvä olla kriittinen ja arvioida, onko tieto luotettavaa. Lähdeaineistoista ei saa kopioida mitään suoraan omaan kirjoitukseensa. Kaikissa kirjoituksissa on oltava mukana omaa mielikuvitusta tai pohdintaa!
  • Jokaisessa kirjoituksessa tulee olla selkeästi merkittynä osallistujan koko nimi, syntymävuosi, postiosoite ja mielellään myös muu yhteystieto (sähköposti / puhelinnumero).
  • Kirjoitukset lähetetään 24. 10. 2014 mennessä osoitteeseen Luonto-Liitto, Annankatu 26 A, 00100 Helsinki (kuoreen merkintä: “Kirjoituskilpailu”). Riittää, että postileimassa on päiväys 24. 10. 2014. Koulut tai luokat voivat halutessaan lähettää kilpailuun osallistuvat kirjoitukset yhdellä kertaa.
  • Kirjoituksia ei palauteta, eli osallistujien kannattaa ottaa niistä itselleen kopio halutessaan.
  • Kilpailun voittajille ja kunniamaininnan saajille tiedotetaan voitosta henkilökohtaisesti vuoden 2014 loppuun mennessä. Kilpailun lopputuloksesta kerrotaan myös Luonto-Liiton ja Ilmastovanhempien kanavien kautta sekä tiedotusvälineille.
  • Kirjoituksia voidaan julkaista Luonto-Liiton lehdissä ja otteita niistä voidaan siteerata joko Luonto-Liiton tai Ilmastovanhempien kirjallisissa tai sähköisissä aineistoissa. Julkaistuihin kokonaisiin kirjoituksiin merkitään kirjoittajan koko nimi, syntymävuosi ja asuinpaikka. Mahdollisiin julkaistuihin katkelmiin merkitään kirjoittajan etunimi, syntymävuosi ja asuinpaikka. Tekijänoikeudet säilyvät kirjoittajilla, mutta kilpailuun osallistumalla kirjoittajat hyväksyvät, että teksti tai katkelma siitä saatetaan julkaista yllä mainituissa yhteyksissä.
  • Kokonaisia aineistoja saatetaan myös tarjota opinnäytetöiden tai tutkimusten materiaaliksi. Mikäli näin tehdään, vastaajien nimet muutetaan tutkimuksessa tai opinnäytetyössä.
Kategoria(t): Kirjoituskilpalu. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.