Kirjoitusten aiheet, 15-17 -vuotiaiden sarja

Kirjoituksen tyylilajin voi valita kaikissa kolmessa kohdassa vapaasti. Voit kirjoittaa perinteisen mielipidekirjoitelman sijasta esimerkiksi runon, tarinan, rap-sanoituksen, kirjeen tai vaikkapa kuvitteellisen sanomalehtiartikkelin. Huumorin käyttö on myös sallittua kaikissa kohdissa!

1. Ilmastonmuutos ja Suomi

Keväällä 2015 valitaan Suomelle uusi eduskunta ja muodostetaan uusi hallitus. Minkälaisia terveisiä haluaisit lähettää uusille kansanedustajille tai ministereille ilmastonmuutokseen liittyen? Millaisiin tekoihin toivot päättäjien ryhtyvän kasvihuonekaasupäästöjen hillitsemiseksi – vai teemmekö mielestäsi jo oman osamme?

Kirjoituksesi otsikko voi olla esimerkiksi:

“Kirje kansanedustajalle”
“Kirje pääministerille”

Voit myös keksiä kirjoituksellesi oman otsikon.

2. Ilmastonmuutos ja koulu

Mitä olet oppinut koulussa ilmaston lämpenemisestä? Missä vaiheessa asiaa on käsitelty oppitunneilla ja minkä aineen yhteydessä?

Oletko mielestäsi saanut tarpeeksi tietoa siitä, kuinka ihminen vaikuttaa ilmakehään? Miltä saamasi tieto on tuntunut: hyödylliseltä, pelottavalta, turhalta…? Onko tunneilla opittua voinut soveltaa kodin tai koulun arkeen?

Kuinka tärkeää mielestäsi on käsitellä ilmastonmuutosta koulussa? Millä tavalla itse toivoisit, että ilmaston lämpenemisestä opetetaan?

Voit keksiä kirjoituksellesi oman otsikon.

3. Ilmastonmuutos ja tulevaisuus

Millainen on tulevaisuuden Suomi? Onko ilmastonmuutos edennyt kiihtyen vai onko lämpeneminen hallinnassa? Kuinka hyvin olemme sopeutuneet mahdollisiin muutoksiin? Kuinka ilmaston lämpeneminen tai sen hillitseminen näkyy tavallisten suomalaisten arjessa?

Kuvaa kirjoituksessasi Suomea ja sen ilmastoa joko vuonna 2050 tai vuonna 2080. Lähesty aihetta yksittäisen henkilön näkökulman kautta: voit sijoittaa itsesi tulevaisuuteen tai valita kuvitteellisen henkilön näkökulman. Tekstisi voi olla esimerkiksi päiväkirjamerkintä, novelli tai runo. Voit pyrkiä kirjoituksessasi realismiin tai käyttää mielikuvitustasi. Kaikki tulevaisuudennäkymät ovat sallittuja, niin synkät kuin valoisatkin!

Voit keksiä kirjoituksellesi oman otsikon.

Kategoria(t): Kirjoituskilpalu. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.