SDP: Suomella pitää olla pieni jalanjälki, mutta suuri kädenjälki

Ilmastovanhemmat kysyi elokuussa 2018 avoimella kirjeellä puolueiden ilmastotavoitteita. Alla julkaisemme sosialidemokraattien puheenjohtaja Antti Rinteen vastauksen avoimeen kirjeeseen.

Suomella pitää olla pieni jalanjälki, mutta suuri kädenjälki

Ilmastonmuutoksen torjunnassa on kyse koko maapallon ja jokaisen ihmisen tulevaisuudesta.

Tutkijat ovat kertoneet meille faktat. Meillä on jo tarvittava määrä tietoa, on ollut jo pitkään. Tutkittuun tietoon perustuva viesti on harvinaisen selvä: Ilmastonmuutos on yhteisen kotimme – maapallon – kohtalonkysymys. Faktoja ei kannata yrittää paeta, sillä pakoon ei pääse.

Poliitikkojen on korkea aika ymmärtää, että me olemme lainanneet tämän planeetan lapsiltamme ja tulevilta sukupolvilta. On meidän vastuullamme, millaisena he saavat maapallon takaisin.

Olen itse kolmen pienen lapsen isoisä. Kun he ovat aikuisia, haluan mieluummin vastata heidän kysymykseensä ”miten onnistuitte ratkaisemaan haasteet” kuin kysymykseen ”miksi te ette tehneet mitään”. On päivänselvää, että jompaankumpaan kysymykseen me päättäjät joudumme vastaamaan ja minun valintani on selvä.

Ratkaisujen aika ei ole vasta ensi vaalikaudella, ei vasta ensi vuonna eikä vasta huomenna. Ratkaisujen aika on nyt. Meillä on niihin tarvittavat faktat ja keinot. Kyse on loppujen lopuksi hyvin yksinkertaisesta asiasta: Ilmastonmuutoksen pysäyttäminen ja kestävä kehitys vaativat poliittista tahtoa, joka ihmiskunnan onneksi on uusiutuva luonnonvara.

SDP on sitoutunut Pariisin sopimuksen tavoitteeseen ilmastonmuutoksen pysäyttämisestä korkeintaan 1,5 asteeseen. Tänä vuonna tehtävä sopimuksen väliarviossa tullaan todennäköisesti edellyttämään lisää toimia tavoitteessa pysymiseksi.

SDP:n mielestä Suomen tulee aktiivisesti tukea EU:n komissiota vuoteen 2050 ulottuvan ilmastostrategian laadinnassa. Suomen tavoitetta saavuttaa ilmastoneutraalisuus vuoteen 2050 mennessä tulee tarvittaessa kiristää 2040-luvun alkupuolelle. Kaikki tämä edellyttää sitä, että tulevalla hallituskaudella laaditaan uskottava polku pidemmän aikavälin tavoitteiden toteuttamiseen.

SDP haluaa perustaa seuraavalla hallituskaudella parlamentaarisen ilmastokomitean, joka kokoaisi saman pöydän ääreen puolueiden lisäksi kansalaisjärjestöt, yritykset ja työelämäjärjestöt sekä tutkijat. Tämän komitean tulisi olla toimielin, joka laatii kestävän kehityksen mukaisen polun Suomen ilmastotavoitteiden saavuttamiseen ja seuraa toimenpiteiden edistymistä. SDP on valmis osana ilmastotavoitteiden toteuttamista panostamaan lisää tutkimus- ja tuotekehitysrahoitusta vähähiilisen energiantuotannon sekä vähäpäästöisen liikenteen ja rakentamisen aloille. Myös kulutusverotusta voidaan hyödyntää ilmastonmuutoksen torjunnassa ja kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Samalla on kehitettävä rakennettua ympäristöä niin, että työmatkat ja asioiden hoitaminen onnistuu mahdollisimman hyvin ilman saastuttavia kulkuvälineitä. Kasvukeskusten välinen liikenne on rakennettava raiteille ja yksi tärkeimpiä asioita tässä suhteessa on pääradan välityskyvyn kehittäminen. Helsinkiin tarvitaan Pisara-rata ja Suomi pitää kaiken kaikkiaan liittää eurooppalaiseen TEN-T-verkostoon.

Haluamme edistää kiertotaloutta lisäämällä kaikilla yhteiskunnan sektoreilla ja tuotannossa raaka-aineiden uusiokäyttöä. Kannamme myös huolta siitä, että ilmastonmuutoksen ja sen torjunnan seurauksia kompensoidaan yhteiskunnan eri sektoreilla siten, että hiilineutraaliin yhteiskuntaan siirtyminen on mahdollista toteuttaa oikeudenmukaisesti ja kestävästi.

Suomen roolin ilmastonmuutoksen torjunnassa kiteyttäisin näin: Suomella pitää olla pieni jalanjälki, mutta suuri kädenjälki.

Antti Rinne
SDP:n puheenjohtaja

Kategoria(t): Yleinen. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.