Siniset: Ilmastonmuutos ratkaistava tasapuolisesti

Ilmastovanhemmat kysyi elokuussa 2018 avoimella kirjeellä puolueiden ilmastotavoitteita. Alla julkaisemme Sinisen tulevaisuuden vastauksen avoimeen kirjeeseen.

Hei,

Kiitos viestistänne.

Välitän Sinisten puheenjohtajan Sampo Terhon vastauksen:

Sininen tulevaisuus tarkastelee ilmastonmuutosta tieteellisten tosiasioiden pohjalta. Olemme sitoutuneet Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteeseen pitää maapallon keskilämpötilan nousu alle kahdessa asteessa ja pyrkiä rajaamaan lämpeneminen alle 1,5 asteeseen.

Ilmastonmuutos on maailmanlaajuinen ongelma, joka on ratkaistava yhteisesti ja tasapuolisesti osallistuen. Suomi voi toimia suunnannäyttäjänä ja viedä suomalaista teknologiaa ja osaamista maailmalle Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden saavuttamiseksi. Koemme tärkeäksi panostaa uusiutuvan energian kehittämiseen ja suomalaisten innovaatioiden tukemiseen.

Sinisten tavoitteena on yhdistää tehokas energiantuotanto ja ympäristöystävällisyys. Johdonmukaisella, pitkäjänteisellä ja uudistavalla ilmasto- ja energiapolitiikalla lisätään talouskasvua ja työllisyyttä sekä vähennetään haitallisia päästöjä. Energia tulee tuottaa ja käyttää mahdollisimman puhtaasti, älykkäästi ja tehokkaasti. Tavoitteena on, että pidemmällä aikavälillä energiantuotannon investoinnit tapahtuisivat markkinaehtoisesti, ilman valtion yritystukia.

Energiapolitiikkaamme nojaa kolmeen pilariin, jotka ovat kotimaisuus, kohtuuhintaisuus ja ympäristöystävällisyys. Tavoitteenamme on lisätä kotimaisen energian käyttöä. Haluamme edistää esimerkiksi biokaasun tuotantoa. Näemme myös, että ydinenergia on tällä hetkellä tärkeä teknologia, jolla voidaan tuottaa hiilipäästötöntä sähköä. Myös tulevaisuuden ratkaisuja, kuten fuusioenergiaa, tulee tutkia. Pidämme tärkeänä myös energia- ja materiaalitehokkuuteen panostamista sekä hukkalämmön hyödyntämistä. Kiertotalouden edistäminen on yksi kärkiteemoistamme.

Vastakkainasettelua raskaan teollisuuden ja ilmastonmuutoksen hillinnän välillä tulee välttää. Siniselle tulevaisuudelle on tärkeää säilyttää raskas teollisuus Suomessa. Tavoitteenamme on varmistaa suomalaisen teollisuuden kansainvälinen kilpailukyky, vähentää Suomen riippuvuutta tuontienergiasta ja turvata suomalaisia työpaikkoja. Menestyäkseen Suomen on hallittava teknologista muutosta, panostettava kansalaisten monipuoliseen osaamiseen ja pysyttävä teknologian edelläkävijänä. Uskomme, että tehokas ilmastonmuutoksen hillintä ja edellä mainitut tavoitteet eivät sulje toisiaan pois.

ystävällisin terveisin

Toni Ahva
Eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministerin erityisavustaja

Kategoria(t): Yleinen. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.