Piraattipuolue: Fossiilisista polttoaineista luovuttava 2030 mennessä

Ilmastovanhemmat kysyi elokuussa 2018 avoimella kirjeellä puolueiden ilmastotavoitteita. Alla julkaisemme Piraattipuolueen vastauksen avoimeen kirjeeseen.

Hyvät ilmastovanhemmat,

Me Piraattipuolueessa koimme tärkeäksi vastata eduskuntapuolueen puheenjohtajille osoittamaanne kyselyyn. Huoli ilmastosta ja sen vaikutuksista elinolosuhteisiin tulevaisuudessa on meille yhteinen. Tulevan eduskuntakauden aikana tavoitteemme on edistää ympäristömme hyvinvointia ilmastonmuutoksen edessä.

Puolueemme kannan mukaan energia- ja ympäristöpolitiikassa on panostettava kestävään kehitykseen, säilytettävä luonnon monimuotoisuus, pyrittävä hillitsemään ilmastonmuutosta ja varauduttava ilmastonmuutoksen aiheuttamiin ongelmiin.

Puolueemme linjaa, että fossiilisista polttoaineista on luovuttava vuoteen 2030 mennessä. Fossiilisista polttoaineista luopumista on jo ennen sitä edistettävä esimerkiksi päästömaksuilla tai korkeammalla verokannalla. Kannatamme uusiutuvan energian käyttöä, kuten aurinko- ja tuulivoimaa, minkä lisäksi tuemme ydinvoiman käytön lisäämistä niin sähkön- kuin myös lämmöntuotantoon muun muassa pienten modulaaristen reaktoreiden avulla. Ydinenergian kehitystyöhön tulee panostaa, erityisesti huomioiden thorium-voimaloiden kehitys sekä sulasuolareaktorien mahdollisuudet.

Energiantuotannon lisäksi ympäristöämme rasittavat monet tuotannot ja toiminnat. Ympäristölupaa vaativassa toiminnassa pitää siksi vaatia riittävät vakuutukset ja vakuudet, jotta ympäristövahingon sattuessa pilattu ympäristö saadaan ennallistettua.

Lisäksi ruoantuotannossa on huomioitava ilmastonmuutoksen vaikutus. Tämä tarkoittaa samalla niin haasteita itse ruoantuotannolle kuin ruoantuotannon aiheuttamaa rasitusta ympäristölle. Katsomme, että geenimuunneltujen organismien (GMO) avulla voidaan tuottaa uusia, rankempia olosuhteita kestäviä tai ravitsemuksellisesti parempia lajikkeita nopeammin kuin perinteisiä menetelmiä käyttäen. GMO ei turvallisuudeltaan eroa perinteisistä jalostusmenetelmistä, eikä geenimuunneltujen kasvien ole havaittu aiheuttavan vaaraa ihmisille. GMO:n suhteen lainsäädäntö on huomattavasti tiukempaa kuin muulla tavoin jalostettujen kasvien, minkä lisäksi patenttilainsäädäntö aiheuttaa haasteita geenimuunneltujen kasvien käytössä. Näitä esteitä tulee purkaa, jotta tulevaisuudessa pystymme turvaamaan riittävän laadukkaan ja kestävän ruoantuotannon.

Kiitämme aktiivisesta vaikuttamistyöstänne ja toivomme, että ilmastonmuutokseen herätään yhä laajemmalla rintamalla myös poliittisesti.

Ystävällisin terveisin,
Jonna Purojärvi
Piraattipuolueen puheenjohtaja

Kategoria(t): Yleinen. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.