Vihreät: Tulevista eduskuntavaaleista ilmastovaalit

Ilmastovanhemmat kysyi elokuussa 2018 avoimella kirjeellä puolueiden ilmastotavoitteita. Alla julkaisemme Vihreiden vastauksen avoimeen kirjeeseen.

Vihreiden vastaus Ilmastovanhemmille

Ilmastokatastrofin torjuminen on ollut vaalikaudesta toiseen yksi Vihreiden kärkitavoitteista. Se on sitä yhä: tulemme nostamaan vaaleissa ilmastoteot vaaliteemojemme keskiöön ja haastamme myös muut puolueet kertomaan konkreettisesti, miten ne ovat valmiit torjumaan ilmastonmuutosta. Tulevista eduskuntavaaleista on tehtävä ilmastovaalit.

Ilmastonmuutoksen pysäyttäminen vaatii poliittista tahtoa sekä nopeita toimia. Esitämme kesäkuussa julkistamassamme poliittisessa ohjelmassa laajan joukon konkreettisia ilmastopoliittisia tavoitteita ja toimenpiteitä.

Vihreiden tavoitteena on hiilineutraali Suomi 2030-luvulla. Vuotta 2030 koskeva päästövähennystavoite on nostettava 60 prosenttiin vuoden 1990 tasosta nykyisen 40 prosentin sijaan.

Turpeen ja kivihiilen energiakäytöstä on luovuttava 2020-luvulla ja maakaasusta 2030-luvulla. Samalla on vauhditettava investointeja vähäpäästöiseen energiantuotantoon ja tuettava teollisuuden uudistamista vähähiiliseksi.

Haluamme ottaa käyttöön lentoveron ja lopettaa uusien fossiilisia polttoaineita käyttävien henkilöautojen myynnin vuoteen 2030 mennessä niin, että henkilöautoliikenteestä tehdään päästötöntä vuoteen 2040 mennessä. Panostamme samalla voimakkaasti raideliikenteeseen ja pyöräilyyn.

Torppaamme Sipilän hallituksen suunnitelmat metsänhakkuiden lisäämiseksi ja vahvistamme hiilinieluja niin metsissä kuin maatalousalueillakin.

Vaadimme Suomen EU-politiikalta lisää kunnianhimoa ilmastonmuutoksen torjumisessa. EU:lle on asetettava sitova hiilibudjetti ja päästökaupan puutteet on korjattava. Päästöoikeuksille on asetettava lattiahinta.

Suomen antaman ilmastorahoituksen määrä on nostettava vastaamaan Suomen osuutta Pariisin sopimuksen ilmastorahoitusvastuusta. Julkisia varoja sijoittavia toimijoita on velvoitettava ilmoittamaan vuosittain sijoitustensa hiilijalanjälki. Ilmastonmuutosta kiihdyttävät yritystuet on lakkautettava ja kohdennettava uudelleen ilmastoystävällisellä tavalla.

Näitä kaikkia tavoitteita ajamme tulevissa vaaleissa. Ne ovat toteutettavissa, jos meillä suomalaisilla riittää rohkeutta ja tahtoa aikamme suurimman haasteen ratkaisemiseen. Tulemme edellyttämään tulevalta hallitukselta selvää ilmastopolitiikan tasonnostoa, jotta maamme saadaan ohjattua ilmastotieteen edellyttämien päästövähennysten polulle.

allekirjoitus

Touko Aalto

Kategoria(t): Yleinen. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.