Ilmastovanhemmat ry kysyi eduskuntapuolueiden ilmastotavoitteista: Suurimmilla hallituspuolueilla ei mitään annettavaa ilmastonsuojelulle?

27.8.2018 HELSINKI / Vapaa julkaistavaksi heti
Päivitetty 28.8.2018

Ilmastovanhemmat ry pyysi elokuussa eduskuntapuolueilta selvitystä niiden ilmastotavoitteista. Avoimessa kirjeessään puolueiden puheenjohtajille yhdistys korosti ilmastonmuutoksen hillitsemisen kiireellisyyttä ja kysyi, mitkä ovat puolueiden konkreettiset tavoitteet ja toimenpiteet ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi sekä mitä ilmastonmuutoksen liittyviä kynnyskysymyksiä puolueilla on tulevia hallitusneuvotteluja ajatellen.

Eduskuntapuolueista Vasemmistoliitto, Vihreät, RKP, Sininen tulevaisuus, Kristillisdemokraatit ja Sosialidemokraatit vastasivat kyselyyn. Lisäksi vastaus saatiin Piraattipuolueelta. Keskusta, kokoomus, ja perussuomalaiset eivät muistutuksesta huolimatta vastanneet kyselyyn.

– Onko todella niin, ettei suurimmilla hallituspuolueilla ole mitään sanottavaa ilmastopolitiikasta? ihmettelee Ilmastovanhemmat ry:n puheenjohtaja Sampo Koistinen.

Tämän vuoden poikkeukselliset sääolot ja Ruotsin laajat maastopalot ovat nostaneet ilmastonmuutoksen kesän puheenaiheeksi.  Siihen nähden suurten puolueiden vaikeneminen vaikuttaa välinpitämättömältä, vastuuttomalta ja ajasta jälkeen jääneeltä. Ensi vuoden eduskuntavaalejakin ajatellen puolueiden olisi korkea aika kertoa ilmastotavoitteistaan.

Ilmastovanhemmat ry kiittää kaikkia kyselyyn vastanneita puolueita. Vihreiden ja vasemmistoliiton tavoitteena on muun muassa vuodelle 2030 asetetun päästövähennystavoitteen nostaminen 60 prosenttiin sekä turpeen ja kivihiilen energiakäytöstä luopuminen. Piraattipuolueen tavoitteena on fossiilisista polttoaineista luopuminen vuoteen 2030 mennessä. Nämä tavoitteet ovat selkeitä ja oikeansuuntaisia. Vihreät ilmoitti edellyttävänsä tulevalta hallitukselta selvää ilmastopolitiikan tason nostoa. Vasemmistoliitto päättää omista kynnyskysymyksistään vasta ensi keväänä.

RKP näkee ilmastonmuutoksen hillitsemisen olevan avainasemassa, mikäli haluamme taata turvallisen maailman nykyisille ja tuleville sukupolville. Puolue painottaisi koulutusta, tutkimusta, innovaatioita ja uutta teknologiaa ilmastokysymyksen ratkaisemisessa. Myös kristillisdemokraatit korostavat uuden teknologian kehittämistä. Konkreettiset päästövähennystavoitteet ja kynnyskysymykset näiden puolueiden vastauksista kuitenkin puuttuvat.

Sininen tulevaisuus ilmoittaa olevansa sitoutunut Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteisiin, mutta näkee, että ilmastokysymys on ratkaistava yhteisesti ja tasapuolisesti osallistuen. Puolue uskoo, että ilmastonmuutosta voidaan hillitä tehokkaasti niin, että samalla voidaan turvata talouskasvu ja suomalaisen raskaan teollisuuden kilpailukyky. Konkreettisia päästövähennystavoitteita puolue ei mainitse.

SDP kertoo haluavansa perustaa seuraavalla hallituskaudella parlamentaarisen ilmastokomitean, joka kokoaisi saman pöydän ääreen puolueiden lisäksi kansalaisjärjestöt, yritykset ja työelämäjärjestöt sekä tutkijat. Suomen tavoitetta saavuttaa ilmastoneutraalius puolue olisi valmis kiristämään vuodesta 2050 vuosikymmenellä 2040:een.

Ilmastovanhemmat ry odottaa edelleen vastauksia suurimmilta hallituspuolueilta. Ilmastonmuutoksen hillitseminen ei voi enää odottaa, vaan se tulisi asettaa välittömästi kotimaisen ja kansainvälisen politiikan keskiöön.

– Me aikuiset olemme vastuussa siitä, että ilmastonmuutoksen haitallisimmat vaikutukset torjutaan niin, että lapsillamme ja tulevilla sukupolvilla  on mahdollisuudet hyvään ja turvalliseen elämään. Suurilla puolueilla on suurin valta ja vastuu päättää Suomen ilmastopolitiikan suunnasta, Koistinen muistuttaa.

Lisätietoja antavat:

Sampo Koistinen, puheenjohtaja, Ilmastovanhemmat ry
puheenjohtaja@ilmastovanhemmat.fi
044-051 3176

Jaana Lahti, varapuheenjohtaja, Ilmastovanhemmat ry
jaana.katriina.lahti@gmail.com
050-588 0861

Kategoria(t): Ajankohtaista. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.